Patrick

HomePatrick

Het verhaal van Patrick

Wie bent u?

Mijn naam is Patrick Saris ik ben geboren 30-10-1970 te ’s-Hertogenbosch. Ik ben getrouwd met Lily samen hebben wij twee Dochters, Mara en Kim.

Omschrijf uw leven voor uw bekering

Mijn leven voor mijn bekering? Werken en drinken (Heineken) het overmatig drank gebruik was er omdat ik rust wilde. Rust van aanklacht over gedane zonden. Zonde wil je bedekken dus wordt er snel een masker opgezet, de waarheid verdraaid en leugens gesproken. Je komt er dan snel achter dat je vast zit. We hebben beroerde periodes gehad in het leven.


Ik weet niet goed wat zonden in mijn leven bracht. Het is iets wat er altijd is geweest in mijn leven. We hebben allemaal wel eens de neiging tot iets, een daad, waar we later dan een schuldgevoel over krijgen. Mijn eerste keer dat ik stal, wist ik op voorhand dat dit fout was, omdat dit mij zo geleerd was. Maar ik heb ook dingen gedaan waar ik in mijn binnenste aanklacht over had die mijn ouders en de mensen om mij heen niet als fout bestempelde. Ik heb met regelmaat in mijn tienerjaren afgevraagd waarom ik dit zo ervaarde.

 

Mijn leven was behoorlijk doelloos, de rede hier voor is simpelweg het feit dat ik opgegroeid ben zonder een Gods besef. Een geloof in God en de eeuwigheid was er niet. En dan is al snel je levensmotto gewoon genieten van het leven zoals dat heet. Je leeft eenmaal en dan is het voorbij. We leefde van weekend tot weekend. De hele week hard werken om dan vervolgens jezelf helemaal te laten gaan in het weekend.

Hoe bent u in aanraking gekomen met het geloof?

In mijn jeugd was ik wel omringd met vrienden uit verschillende culturen en religies, maar deze hadden daar nooit echt invloed mee op mijn leven. Tot op een later tijdstip in ons leven toen een van deze vrienden tot bekering kwam. Deze begon te getuigen tegen ons over wie Jezus Christus was en wat Hij voor ons gedaan heeft. Hij is dan ook de geen die mij introduceerde aan het evangelie van Jezus Christus. Een evangelie dat ik nog nooit eerder gehoord had. Mij werd duidelijk dat de aanklacht in mijn binnenste eigenlijk het geweten was dat sprak. Het geweten dat God mij gegeven had. Heel veel werd mij duidelijk en heb uiteindelijk de beslissing genomen Jezus aan te nemen als mijn Heer en Redder.

Waar bent u God het meest dankbaar voor?

Ik ben God dankbaar voor zijn genade, geduld en getrouwheid. Nu, terugkijkend op mijn leven, was Hij al bezig met mij voor mijn bekering en in zijn genade en geduld strekte Hij uit naar mij. En in getrouwheid werkende het werk wat Hij in mij begonnen is om te volbrengen het plan voor mijn leven dat Hij voor ogen had vanaf dag 1!

Bekijk andere getuigenissen

Opwekkingsdiensten
Gil Cota

Van 10 t/m 14 april zijn er vijf opwekkingsdiensten met Gil Cota.

Wil je God ervaren in je leven? Ben je op zoek naar hoop? Deze diensten een kans op vernieuwing.

Gratis toegang.

Paaspraise 2024

Kom op 30 maart om 20:00 naar ons PaasPraise concert, waar we met muziek en een speciale paasdienst de opstanding van Jezus vieren. Ervaar samen de ware betekenis van Pasen.

Toegang is gratis, zorg dat je erbij bent!

Genezingsdiensten met Edwin Jonkhout

Overal ter wereld bidt hij voor mensen die doof, blind, verlamd, depressief, suïcidaal zijn en /of chronische pijn hebben. Deze mensen zijn bovennatuurlijk genezen door de kracht van Jezus Christus.

Heeft u genezing nodig? Kom dan langs!

Onze livestream vertoont haperingen, problemen bij YouTube's servers. Excuses voor het ongemak!