Onze visie

HomeWat wij gelovenOnze visie

Onze specifieke visie die wij in al onze kerken wereldwijd hebben is: evangelisatie, discipelschap, kerken planten en wereldevangelisatie

Waarom deze 4 aspecten? Omdat wij geloven in het door Jezus gegeven zendingsbevel oftewel de grote opdracht: Wereldevangelisatie

Mattheus 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Door het bereiken van zondaren met het evangelie van Jezus Christus (evangelisatie) en het trainen van bekeerlingen om ze tot discipelen van Jezus te maken, kunnen getrainde echtparen met een roeping een kerk pionieren in binnen- of buitenland om overal ter wereld het evangelie te kunnen verkondigen.

Opwekkingsdiensten
Gil Cota

Van 10 t/m 14 april zijn er vijf opwekkingsdiensten met Gil Cota.

Wil je God ervaren in je leven? Ben je op zoek naar hoop? Deze diensten een kans op vernieuwing.

Gratis toegang.

Paaspraise 2024

Kom op 30 maart om 20:00 naar ons PaasPraise concert, waar we met muziek en een speciale paasdienst de opstanding van Jezus vieren. Ervaar samen de ware betekenis van Pasen.

Toegang is gratis, zorg dat je erbij bent!

Genezingsdiensten met Edwin Jonkhout

Overal ter wereld bidt hij voor mensen die doof, blind, verlamd, depressief, suïcidaal zijn en /of chronische pijn hebben. Deze mensen zijn bovennatuurlijk genezen door de kracht van Jezus Christus.

Heeft u genezing nodig? Kom dan langs!

Onze livestream vertoont haperingen, problemen bij YouTube's servers. Excuses voor het ongemak!